estudij.meolic.com
Vrsto let sem bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. V tistem času sem tvoril nekatere statične spletne strani, ki so mi bile v pomoč pri poučevanju. Še vedno jih posodabljam, zato ostajajo uporabne. Za vso gradivo, ki je na portalu estudij.meolic.com, dovoljujem prosto uporabo za vse namene. Za gradiva, ki jih dobite s sledenjem povezav na tuje strani, upoštevajte njihove avtorske pravice.

Programiranje v C++

Knjige

Gradivo o programiranju in programskem jeziku C++

Zanimive knjižnice, ki jih lahko enostavno uporabimo pri programiranju v C++

Gradivo na tujih univerzah

Prevajalniki za C++

OPOMBA: Večina naštetih prevajalnikov je na voljo tudi za okolje MAC OS X. Preverite sami.

Programerska okolja (IDE) in urejevalniki za C++

Programerska okolja, ki vsebujejo prevajalnik:

Programerska okolja, ki ne vsebujejo prevajalnika in ga moramo zato naložiti posebej: