estudij.meolic.com
Vrsto let sem bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. V tistem času sem tvoril nekatere statične spletne strani, ki so mi bile v pomoč pri poučevanju. Še vedno jih posodabljam, zato ostajajo uporabne. Za vso gradivo, ki je na portalu estudij.meolic.com, dovoljujem prosto uporabo za vse namene. Za gradiva, ki jih dobite s sledenjem povezav na tuje strani, upoštevajte njihove avtorske pravice.

Programsko inženirstvo

Gradivo

Vaja za dogodkovno vodeno programiranje

  1. program Simulator: avtomat.h, avtomat.cpp, simulator.cpp, simulator-fltk.cpp
  2. Določite format tekstovne datoteke, ki opisuje scenarij pri rokovanju z avtomatom.
  3. V menuju dodajte možnost Izvedi scenarij.
  4. Rešitev naloge je možna na več načinov.
  5. Vhodna datoteka podaja zaporedje vhodov, ki mu na koncu sledijo tri številke, ki opisujejo pričakovano končno stanje avtomata (število izdanih kav, kakavov in količina preostalega denarja). Izvajanje scenarija poteka tako, da program bere datoteko z vhodi in izvaja navedene dogodke. Po koncu scenarija program preveri, če se končno stanje avtomata ujema s pričakovanim.
  6. Vhodna datoteka ima v vsaki vrstici 4 podatke, vhod in pričakovano stanje po tem vhodu (število izdanih kav, kakavov in količina preostalega denarja). Izvajanje scenarija poteka tako, da program bere datoteko z vhodi in izvaja navedene dogodke. Program po vsakem dogodku preveri, če se stanje avtomata ujema s pričakovanim.
  7. Ker želimo samodejno testiranje je pomembno, da med izvajanjem testov izklopimo vse vnose uporabnika.
  8. Zanimiva lastnost testnega načina je nastavitev začetnega stanja.

Diagrami za specifikacijo in načrtovalsko dokumentacijo

git (sistem za upravljanje z verzijami)

MSYS2 (uporaba gcc na MS Windows)